e-mail: biuro@skolimowski.info
tel: +48 791 619 319

Studnia chłonna – pozwolenie, koszt

W czasach, gdy latem coraz częściej borykamy się z problemem suszy, a woda dostarczana przez wodociągi drożeje, coraz więcej osób decyduje się na zagospodarowanie deszczówki. Jednym ze sposobów na jej wykorzystanie są studnie chłonne. Czy wymagane jest pozwolenie na studnię chłonną? Jakie są techniczne warunki montażu tego typu urządzeń? I wreszcie – czy koszt studni chłonnej jest wysoki? Podpowiadamy!

Przepisy prawne są w kwestii wód opadowych jednoznaczne – są one uznawane za ścieki, a sposoby ich odprowadzania ściśle precyzują zapisy ustawy o Prawie wodnym. Każda działka budowlana, na której znajdują się budynki, musi posiadać instalację kanalizacyjną, która pozwoli na odprowadzanie wody deszczowej. Może być ona kierowana do układu kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, do dołów chłonnych czy zasobników wodnych, a także na prywatny teren (o ile nie jest on utwardzony). W takich sytuacjach świetnie sprawdzi się studnia chłonna, na którą nie jest wymagane pozwolenie (poza wyjątkowymi sytuacjami). Również koszt studni chłonnej nie jest wysoki, ponadto – jak pokazuje praktyka – jest to świetna inwestycja, która szybko się zwróci.

Studnia chłonna – sposób na ścieki i na deszczówkę

Studnia chłonna może pełnić dwie funkcje. Dzięki niej możliwe jest zagospodarowanie ścieków powstających w gospodarstwie domowym – w takim układzie będzie ona ostatnim elementem systemu odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni i świetnie sprawdzi się tam, nie ma warunków do zamontowania drenażu rozsączającego. Oczyszczone ścieki są dzięki temu efektywnie wykorzystane, pozwalając na wyeliminowanie konieczności używania wody wodociągowej do podlewania roślin. Oczywiście zmniejsza to koszty ponoszone przez właścicieli nieruchomości z tytułu eksploatacji drogiej wody z sieci.
Inną rolą studni może być zagospodarowanie wody opadowej i wykorzystanie jej do nawadniania ogródka. W takiej sytuacji rura spustowa kończąca system odwadniania dachu musi zostać doprowadzona do studni, w której najpierw jest magazynowana, a następnie równomiernie i stopniowo rozsączana do gruntu. W takiej sytuacji również można znacznie odciążyć domowy budżet, bo odpadają koszty związane z wykorzystywaniem wody wodociągowej do podlewania ogrodu. Atutem takiego rozwiązania – oprócz stopniowego nawadniania roślin – jest też rozwiązanie problemu tworzących się po każdej ulewie kałuży.

Studnia chłonna – pozwolenie

Czy potrzebne jest pozwolenie na studnię chłonną? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że nie wszędzie da się takie rozwiązanie zastosować, a przed montażem należy upewnić się, czy warunki gruntowo-wodne umożliwiają zastosowanie studni, która sprawdzi się tylko na gruntach nieprzepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych. Przepisy precyzują ponadto, na jakiej głębokości musi zostać wkopana studnia – są to ok. 3 m, co uniemożliwia jej zbudowanie tam, gdzie poziom wody gruntowej jest wysoki. Zaleca się też, aby ostatni krąg był oddalony od zwierciadła wody gruntowej o ok. 1,5 m.
Konieczność uzyskania pozwolenia na studnię chłonną pojawia się wówczas, gdy chcemy wkopać ją głębiej niż na 3 m. W dokumentacji dotyczącej takich robót należy też zgłosić, jakie będą parametry studni oraz jej usytuowanie względem linii granicznych działki.
Pozwolenie na studnię chłonną będzie również potrzebne w wyjątkowych sytuacjach, w których budowa studni mogłaby wpłynąć w znacznym stopniu na stan wód podziemnych.
Ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących studni chłonnych – muszą być zamontowane w odległości 3–5 m od granicy działki oraz 30 m od sieci wodociągowej. Jak już wspomniano, wkopanie ich na głębokość do 3 m nie wymaga pozwolenia. Studnia chłonna, która ma być bardziej zagłębiona, będzie już wymagała starań o stosowane zgody.

Koszt studni chłonnej

Na koszt studni chłonnej ma wpływ kilka czynników, przede wszystkim materiał, z jakiego będzie ona wykonana. Na rynku dostępne są studnie z kręgów betonowych oraz studnie tworzywowe. Pierwsze z wymienionych, z uwagi na duży ciężar, wymagają zastosowania podczas montażu ciężkiego sprzętu, co zwiększa całościowy koszt studni chłonnej. Aby zintensyfikować przesączalność wody do gruntu, w takich studniach (w najniżej położonym kręgu) nawierca się otwory. Alternatywą są wyroby wykonywane z tworzywa. Są one trwałe, lekkie, a jednocześnie – proste w montażu. Ich atutem jest też niski koszt. Studnie chłonne tworzywowe coraz częściej wypierają więc ciężkie produkty z betonu.
Zasada działania obu typów studni chłonnych jest podobna –woda opadowa (czy też pochodząca z przydomowej oczyszczalni ścieków) jest w nich najpierw gromadzona, a następnie stopniowo uwalniania do gleby, gdzie równomiernie nawadnia rabaty, ogródki warzywne i trawniki.

2022-02-03