e-mail: biuro@skolimowski.info
tel: +48 791 619 319

Studnia chłonna na deszczówkę (rozsączająca)

Studnia chłonna na deszczówkę to świetny sposób na to, aby wykorzystać wody opadowe lub oczyszczone, przydomowe ścieki, a następnie rozsączać je stopniowo do gruntu. Dzięki możliwości zagospodarowania deszczówki czy ścieków, inwestycja w studnię szybko się amortyzuje, bo nie ma konieczności podlewania ogrodu drogą wodą z wodociągów.

Zbieranie wody deszczowej czy wykorzystywanie wody już raz użytej to nie tylko działanie na korzyść własnego portfela, choć niewątpliwie argument ten jest istotny, zwłaszcza że ceny surowców nieustannie rosną. Równie ważny jest jednak fakt, że zagospodarowanie ścieków czy deszczówki jest też korzystne dla środowiska i świetnie wpisuje się w potrzebę racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami.
Jak działa studnia chłonna na deszczówkę / ścieki? Otóż jej podstawowym zadaniem jest zbieranie wody opadowej lub wody zużytej (która trafia do studni np. z przydomowej oczyszczalni ścieków), a następnie jej stopniowe odprowadzanie do gruntu. Na rynku dostępne są studnie rozsączające z kręgów betonowych lub z tworzywa, przy czym to właśnie te ostatnie są obecnie rozwiązaniem najpopularniejszym. Zawdzięczają to swojej trwałości, lekkości (co eliminuje konieczność angażowania ciężkiego sprzętu, niezbędnego w przypadku kręgów betonowych), jak również prostocie montażu.
Zbiornik tego typu studni ma zazwyczaj walcowaty kształt i perforowane boki. Nie ma pełnego dna (ma ono zazwyczaj kształt ściętego stożka), a dzięki wykonanym otworom woda może równomiernie, stopniowo przedostawać się do gleby.

Studnia chłonna na deszczówkę / ścieki

Studnia tego typu może pełnić podwójną rolę. Przede wszystkim pozwala ona na wykorzystanie powstających w gospodarstwie domowym ścieków, które po oczyszczeniu zostają rozsączone do gruntu. W takim układzie studnia chłonna pełni rolę ostatniego elementu systemu i świetnie sprawdza się w lokalizacjach, w których nie ma możliwości zastosowania drenażu rozsączającego. Po wstępnym oczyszczeniu ścieków w osadniku gnilnym, poprzez specjalną rurę drenażową trafiają one do studni, skąd stopniowo są odprowadzane do gruntu. Zalety takiego rozwiązania trudno przecenić, bo rosnące w ogrodzie rośliny są świetnie nawodnione bez konieczności podlewania wodą wodociągową. Atutem wykorzystania studni rozsączającej jest też poprawa jakości gleby.
Oprócz aspektów ekonomicznych, jak możliwość powtórnego zagospodarowania oczyszczonych ścieków, studnie chłonne pozwalają też na rozwiązanie problemu powstających po opadach deszczu kałuż, zwłaszcza na terenach gliniastych. Będzie to możliwe, jeśli do studni chłonnej na deszczówkę zostanie doprowadzona rura spustowa. Wówczas w studni magazynowana będzie woda, która następnie poprzez otwory w zbiorniku studni, trafi do gleby.

Studnie chłonne na deszczówkę czy oczyszczone ścieki można montować zarówno na prywatnych posesjach, jak również na terenach zielonych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tereny, na których mają zostać zainstalowane, muszą cechować się pewnymi parametrami. Przede wszystkim – muszą to być grunty nieprzepuszczalne (lub słabo przepuszczalne), a nadto poziom wód gruntowych powinien być odpowiednio niski. Jeśli studnia chłonna na deszczówkę czy ścieki ma zostać zainstalowana na przepuszczalnych gruntach, to konieczne jest zachowanie odpowiednich warunków technicznych montażu, m.in. odpowiedniej odległości między dnem studni a poziomem wód gruntowych (minimum 1,5 m).

W naszej ofercie znajdują się studnie rozsączające i przepompownie o średnicy 1000 mm, głębokości 1850 mm i pojemności 1300 l.

2021-04-22