e-mail: biuro@skolimowski.info
tel: +48 791 619 319

Samodzielny montaż studni wodomierzowej – krok po kroku

Studzienki wodomierzowe wykonane z wytrzymałego tworzywa nie wymagają użycia ciężkiego sprzętu, przez co niemal każdy właściciel nieruchomości jest w stanie przeprowadzić prace samodzielnie. Warto jednak pamiętać, że o ile studzienkę możemy zamontować sami, o tyle za instalację wodomierza odpowiada zakład wodociągowy.

Jak zainstalować studnię wodomierzową?

KROK 1
Dobrze wybierz miejsce – zgodnie z przepisami studzienka musi znajdować się minimum 2 metry od granicy działki lub ogrodzenia.

KROK 2
Wykonaj wykop głębszy od studzienki o ok. 15 cm i szerszy od jej zewnętrznych wymiarów o ok. 30 cm.

KROK 3
Z wykopu usuń kamienie, grudy, korzenie i wypełnij go warstwą piasku lub żwiru.

KROK 4
Umieść studzienkę w wykopie i ją wypoziomuj. Jeśli instalujesz studnię na terenie silnie nawodnionym, to konieczne będzie dodatkowe ustabilizowanie podłoża płytą betonową.

KROK 5
Podłącz armaturę wewnątrz studni.

KROK 6
Stosując technikę zgrzewania elektrooporowego/ doczołowego lub za pomocą złączek zgrzewanych podłącz rury przyłącza do sieci.

KROK 7
Przepłucz przewody wodociągowe.

KROK 8
Zleć zabudowę wodomierza.

KROK 9
Wykonaj odpowietrzenie i próbę szczelności.

KROK 10
Zamknij studzienkę pokrywą i wypełnij czystym piaskiem przerwę między studzienką a ścianą wykopu. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych obsypkę należy zagęścić cementem do wysokości występowania wody.

2023-02-15