Odległość studni chłonnej od granicy działki – przepisy

Magazynowanie wody opadowej i jej stopniowe rozsączanie do gruntu – to podstawowe zadanie, jaką pełni studnia chłonna, będąc tym samym skutecznym remedium na coraz częstsze susze. Może też ona służyć do efektywnego wykorzystania ścieków, jakie wytwarzane są w gospodarstwach domowych. Co na temat odległości studni chłonnej od granicy działki mówią przepisy i czy istnieją jakieś ograniczenia w tym zakresie? Podpowiadamy!

Ogromne podwyżki odczuł w ostatnim czasie każdy z nas – nic więc dziwnego, że coraz częściej szukamy możliwości odciążenia domowego budżetu. Jednym ze sposobów na obniżenie rachunków za wodę jest montaż studni chłonnej, która pozwoli na wykorzystanie deszczówki lub ścieków, które powstają w gospodarstwach domowych.
Zanim przejdziemy do przepisów, które wyznaczają odległość studni chłonnej od działki i inne kwestie związane z jej montażem, warto przywołać podstawowe zalety takiego rozwiązania.

Studnia chłonna – co to jest?

Jeszcze do niedawna największą popularnością wśród inwestorów rozważających montaż studni cieszyły się produkty wykonane z betonu. Gdy jednak na rynku pojawiły się studzienki z tworzywa, bardzo szybko zaczęły wypierać ciężkie kręgi betonowe. Popularności przysparza im w równej mierze atrakcyjna cena, co i niewielka waga – dzięki temu koszt montażu jest niższy, a na posesję nie musi wjeżdżać ciężki sprzęt.
Studnia chłonna (rozsączająca) może pełnić dwie role. W najprostszym wariancie można wykorzystać ją do magazynowania wody opadowej, która następnie jest stopniowo rozsączana do gruntu przez liczne perforacje. W takim układzie należy doprowadzić do studni rurę spustową, która wieńczy system orynnowania.
Nieco inaczej działa studnia, która przeznaczona jest do wykorzystywania ścieków. Jest oczywiste, że przepisy zabraniają odprowadzać ścieki do gruntu, dlatego należy je oczyścić w osadniku gnilnym. Stąd poprzez rurę drenażową mogą już one zostać przetransportowane do studni chłonnej, skąd stopniowo będą trafiać do gruntu i nawadniać glebę.

Odległość studni chłonnej od granicy działki – przepisy

Nie na każdym terenie można zamontować studnię chłonną, co precyzyjnie regulują przepisy. Zgłoszenie zamiaru wykonania prac do właściwego urzędu nie zawsze jest jednak koniecznie. Musimy to zrobić, jeśli planujemy wykonać studnię o głębokości przekraczającej 3 m, a we wniosku powinny znaleźć się informacje takie jak jej dokładne wymiary, odległość od granic działki, a także mapka z wyrysowaną lokalizacją studni. Formalności tych nie trzeba spełniać, jeśli studnia będzie miała głębokość mniejszą niż 3 m.
Przepisy prawa budowlanego są też jednoznaczne w kwestii terenów, na jakich można wkopać studnię rozsączającą. Przede wszystkim muszą to być grunty nieprzepuszczalne lub słaboprzepuszczalne, na których występuje odpowiednio niski poziom wód gruntowych.
Z kolei na gruntach przepuszczalnych konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie warunków technicznych, które precyzują, w jakiej odległości od wód gruntowych powinno się znaleźć dno studni (minimum 1,5 m). Nie można jej natomiast wykonać na terenach zalewowych.
Istotną kwestią, której należy przestrzegać, jest odległość studni chłonnej od granicy działki. Przepisy precyzują, że nie powinna być ona mniejsza niż 3-5 m. Studnia nie powinna też znaleźć się w odległości bliższej niż 2 m od budynku, a także w pobliżu studni wodociągowej. W ostatniej sytuacji odległość ta wynosi minimum 30 m.

Jak widać, właściwie jedynym przeciwskazaniem do montażu studni rozsączającej są grunty przepuszczalne, jednak i w tym wypadku możliwa jest realizacja inwestycji. Ważne jednak, aby przestrzegać przepisów dotyczących głębokości studni chłonnej, odległości od granicy działki i innych zapisów prawa budowlanego. Wykonanie studni – zwłaszcza, jeśli wybierzemy wyrób wykonany z tworzywa – nie jest skomplikowane, a korzyści będą bardzo szybko zauważalne w postaci niższych rachunków za wodę. To także rozwiązanie bardzo dobre dla roślin: rabat, trawników, drzew, warzywników, bo będą one nawadniane regularnie i równomiernie – bez wysiłku ze strony właściciela nieruchomości.
Warto też pamiętać o tym, że studnia chłonna skutecznie rozwiąże problem powstających po każdym ulewnym deszczu kałuż, które są utrapieniem szczególnie na terenach gliniastych.


opublikowano: 25.10.2022