e-mail: biuro@skolimowski.info
tel: +48 791 619 319

Montaż studni wodomierzowej

Montaż studni wodomierzowej na działce to często jedyny sposób na zainstalowanie licznika. Dzieje się tak wówczas, gdy nie ma możliwości umieszczenia wodomierza w garażu, piwnicy lub na parterze, co dotyczy wielu obiektów letniskowych, ale również domów niepodpiwniczonych czy takich, które znajdują się dalej niż 15 metrów od linii oddzielającej budynek od drogi. Czy opłaca się samodzielnie przeprowadzić montaż studni wodomierzowej i czy cena realizacji inwestycji rzeczywiście będzie dzięki temu niższa? Podpowiadamy!

Przepisy prawa nie pozostawiają cienia wątpliwości – wodomierz musi być usytuowany w miejscu, które nie tylko umożliwi inkasentom wodociągów odczyt. Równie istotne jest, aby licznik był zabezpieczony przed zalaniem i zamarzaniem. O ile w przypadku montażu wewnątrz budynku sprawa jest relatywnie prosta, o tyle na zewnątrz jest już nieco trudniej. Konieczne jest bowiem zamontowanie studzienki wodomierzowej, w której zostanie zainstalowany licznik. Różne rodzaje studzienek w różnych cenach, jakie są dostępne na rynku, pozwalają znaleźć rozwiązanie nie tylko najbardziej opłacalne, ale także proste w montażu.

Montaż studni wodomierzowej – cena ma znaczenie!

Wybór konkretnego rodzaju studni wodomierzowej (dokładniej zaś – materiału, z jakiego jest wykonana) przekłada się na finalny koszt realizacji inwestycji. Do wyboru są tradycyjnie studnie z kręgów betonowych – rozwiązanie, które coraz częściej ustępuje miejsca innym produktom, mianowicie – studzienkom z tworzywa. Nie dzieje się tak przez przypadek, a podstawowym kryterium jest w tym wypadku cena. Montaż studni wodomierzowej betonowej (która sama w sobie jest rozwiązaniem kosztownym i dość awaryjnym z uwagi na tendencję do przemarzania) jest przedsięwzięciem trudnym i wymagającym zaangażowania ciężkiego sprzętu, co w sposób oczywisty podnosi koszt. Trzeba też liczyć się z faktem, że na teren posesji będą wjeżdżać ciężkie pojazdy, co może w pewnym stopniu doprowadzić do degradacji działki. Z uwagi na duży ciężar, nie ma właściwie możliwości, aby samodzielnie wykonać montaż studni wodomierzowej z kręgów betonowych.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku studzienek z tworzywa, które można samemu zainstalować na działce.

Studzienka z tworzywa – jak wygląda montaż?

Atutem studzienek z tworzywa jest ich lekkość i kompaktowe rozmiary, idące w parze z długą żywotnością. Takie parametry zawdzięczają one wykorzystaniu w procesie produkcyjnym utwardzonego plastiku PEHD, który jest trwałym materiałem, a dzięki zastosowaniu płaszcza ocieplającego (z polistyrenu lub poliuretanu) wyeliminowane jest ryzyko przemarzania.
Jak wykonać montaż studni wodomierzowej z tworzywa? Przede wszystkim konieczne jest uwzględnienie indywidualnych warunków konkretnej lokalizacji, jak wysokość wód gruntowych (na gruntach podmokłych stosuje się studzienki bez dna, dzięki czemu nie ma obaw, że wody gruntowe dosięgną licznika).
Montaż studzienki możemy oczywiście powierzyć specjalistom, którzy nie tylko fachowo ją zainstalują, ale także pomogą dobrać jej parametry (średnicę) tak, aby spełniała wymogi prawne dla danej gminy. Jeśli jesteśmy w stanie sami dobrać studnię wodomierzową, a cenę realizacji dodatkowo obniżyć poprzez samodzielny montaż, to najpierw należy właściwie ustalić średnicę studzienki, jej rodzaj (z dnem lub bez dna) i głębokość posadowienia, uwzględniając poziom wód gruntowych na danym terenie.
Następnie należy wykonać wykop, głębszy o ok. 15 cm od studzienki i o ok. 30 cm szerszy niż jej zewnętrzne wymiary, usunąć z niego elementy takie jak kamienie, grudy czy korzenie i wypełnić go warstwą piasku/żwiru. W tak przygotowanym wykopie umieszcza się studzienkę, którą następnie należy wypoziomować, a na terenach silnie nawodnionych trzeba dodatkowo ustabilizować podłoże płytą betonową. Po właściwym ustawieniu studzienki (zgodnie z wymaganym kierunkiem przepływu) można zabudować wewnątrz armaturę i podłączyć rury przyłącza do sieci w sposób odpowiedni dla materiału przewodów: wykorzystując technikę zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego bądź za pomocą złączek zgrzewanych.
Ostatnie prace podczas wykonywania montażu studni wodomierzowej obejmują przepłukanie przewodów wodociągowych, zabudowę wodomierza, odpowietrzenie i próbę szczelności. Po zamknięciu studzienki pokrywą, należy wypełnić piaskiem (bez zanieczyszczeń czy kamieni) przerwę między jej korpusem a ścianą wykopu, co wyeliminuje ryzyko ewentualnego odkształcenia ścianek. W przypadku terenów o wysokim poziomie wód gruntowych, obsypkę z piasku zagęszcza się cementem do wysokości występowania wody.

Montaż studni wodomierzowej nie jest trudny, przez co wiele osób – zwłaszcza tych, które chcą obniżyć cenę finalną inwestycji – decyduje się wykonać go samodzielnie. Warto przy tym pamiętać, aby dokładnie sprawdzić, jakie warunki panują na danym terenie i starannie wykonać wszystkie prace. Zagwarantuje to, że studnia będzie dobrze chronić wodomierz i nie nastręczy problemów w toku eksploatacji.

2021-06-18