e-mail: biuro@skolimowski.info
tel: +48 791 619 319

Jak wywiercić studnię domowym sposobem?

Rosnąca popularność studni na prywatnych działkach nie powinna dziwić: ceny surowców są przecież coraz wyższe, a ponadto w wielu gminach latem nie wolno używać wody wodociągowej np. do podlewania ogrodu. Z tego powodu coraz więcej inwestorów decyduje się na to, aby zacząć korzystać z darmowych zasobów, zlokalizowanych pod ziemią.Jak wywiercić studnię domowym sposobem? Czy zdecydować się na płytką studnię z kręgów, czy lepiej postawić na studnie głębinowe? Podpowiadamy!

Choć najlepiej jest powierzyć wykonanie studni fachowcom, to jednak nie oznacza to, że nie jest możliwe wywiercenie studni domowym sposobem. Zanim jednak przystąpimy do pracy, trzeba uwzględnić kilka kwestii i odpowiednio przygotować się do pracy.
Pierwszą istotną sprawą jest usytuowanie studni, zależne od tego, w którym miejscu znajdują się warstwy wodonośne. W ich zlokalizowaniu przydatne będą mapy hydrogeologiczne terenu. Można też sugerować się innymi studniami wykopanymi na danym obszarze i na tej podstawie określić miejsce wykopu. Ważne jest przy tym, aby zachować wszystkie wymagane przepisami prawa granice – m.in. 5 metrów od granicy działek, 7,5 m od rowu przydrożnego, 15 m od budynków inwentarskich i zbiorników na nieczystości i 30 m od drenażu rozsączającego do gruntu oczyszczone ścieki. Jeśli na działce znajduje się wybieg dla zwierząt lub drenaż rozsączający do gruntu ścieki nieoczyszczone, to studnia nie może się znaleźć od nich w odległości mniejszej niż 70 m.
Drugą sprawą jest wybór konkretnego typu studni. Jeśli planujemy używanie czerpanej wody tylko do podlewania ogrodu czy nawadniania oczek wodnych, to nie ma potrzeby, aby inwestować w studnię głębinową, tym bardziej, że wiercenie takiej studni domowym sposobem nie jest łatwe. Natomiast płytką, mającą kilka metrów głębokości studnię z obudową z kręgów można wykonać samodzielnie. Studnie kopane pozwalają korzystać ze znajdujących się bezpośrednio pod glebą (bez warstw nieprzepuszczalnych od góry)zasobów wody, dlatego trzeba liczyć się z tym, że może być ona zanieczyszczona substancjami, które dostaną się do niej przez cienką warstwę gruntu. Jeśli planujemy jej wykorzystanie do celów spożywczych, to konieczne będzie jej uzdatnienie.

Jak wywiercić studnię domowym sposobem?

Wykopanie płytkiej studni domowym sposobem nie jest trudne, a prace można przeprowadzić ręcznie lub z wykorzystaniem niewielkiej koparki. Do przygotowanego wykopu wpuszcza się kręgi betonowe, wykładając wcześniej dno warstwą żwiru. Dolny krąg często posiada perforację, co pozwala zwiększyć wydajność studni – wówczas woda dopływać będzie nie tylko przez dno, ale także przez boki. Najwyższy krąg studni – o ile nie zdecydujemy się na montaż pompy – musi wystawać ponad grunt na minimalną wysokość 0,9 m. Z takiej studni wodę można pobierać ręcznie (wykorzystując wiadro); możliwy jest też pobórza pomocą pompy z hydroforem – w takiej sytuacji górny krąg musi wystawać minimum 0,2 m ponad grunt.
Niezależnie od sposobu pobierania wody, tego typu studnie muszą być przykryte szczelną pokrywą. Ważne jest również, by w promieniu 1 m od studni teren był utwardzony np. brukiem oraz został zachowany spadek w kierunku od studni na zewnątrz.
Do zaopatrywania gospodarstw domowych w wodę pitną wykorzystuje się studnie głębsze niż kopane, które czerpią z zasobów zlokalizowanych w pokładach skalnych (15-20 metrów – lub głębiej – pod poziomem gruntu). Trudno jest wywiercić taką studnię domowym sposobem, bo dotarcie do głęboko zlokalizowanej wody wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Inwestycja w studnie głębinowe jest też droższa również dlatego, że konieczne jest stosowanie odpowiednich rur, pomp głębinowych i armatury, co w połączeniu z kosztem robót może być rzeczywiście sporym wydatkiem. Warto jednak pamiętać, że inwestycja dość szybko się zwróci, pozwalając uniezależnić się od zewnętrznych dostawców wody.
Zasadniczo stosuje się dwie technologie budowy studni głębinowych. Pierwsza wykorzystuje rurę osłonową, do której wpuszcza się rurę filtracyjną, sięgającą do warstw wodonośnych. W głąb studni wpuszcza się też pompę głębinową. W górnej części studni montuje się obudowę z tworzywa lub kręgów betonowych, w której znajduje się zakończenie rury osłonowej oraz cała niezbędna armatura: głowica łącząca rurociąg tłoczny pompy z przyłączem wodociągowym, zawory, system zasilania pompy. W studniach głębinowych drugiego typu technologia budowy jest bardzo podobna, jednak nie stosuje się tu rury osłonowej, a jedynie rurę filtracyjną, którą obsypuje się gruboziarnistym żwirem.

Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie o to, czy można wywiercić studnię domowym sposobem. Oczywiście można, jednak z uwagi na specjalistyczny sprzęt potrzebny do realizacji takiego projektu, zależny od budowy geologicznej terenu (stosuje się technologię obrotowo-udarową lub na tzw. płuczkę) lepiej powierzyć prace doświadczonej ekipie. W przypadku studni kopanych sprawa jest o wiele prostsza, a samodzielne wykonanie zdecydowanie obniży koszt budowy i skróci okres amortyzacji inwestycji.

2021-12-15