Przepompownie / studnia rozsączająca

Studnia rozsączająca

Kod produktuSR1000
Średnica1000mm
Głębokość1850mm
Pojemność1054l

Studnia rozsączająca to zbiornik, którego funkcją jest pobieranie wód deszczowych lub ścieków z przydomowej oczyszczalni. Studnia ta sprawdza się szczególnie na terenach glinianych, gdzie może równomierni rozprowadzić wody deszczowe do warstw przepuszczalnych gruntu.
Studnie rozsączającą ma zastosowanie również jako ostatni element przydomowej oczyszczalni ścieków, odprowadzający wstępnie oczyszczone ścieki do gruntu.

Przepompownia

Średnica1000mm
Głębokość1850mm
Pojemność1050l

Przepompownia to urządzenie służące do przepompowania ścieku z niższego poziomu na wyższy za pomocą pompy.
Stosuje się ją gdy instalacja kanalizacyjna jest zainstalowana zbyt nisko, aby grawitacyjnie doprowadzić ścieki do oczyszczalni. Zastosowanie przepompowni zaleca się również gdy poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki i należy możliwie jak najwyżej zamontować oczyszczalnie wraz z drenażem.
Po zamontowaniu przepompowni poziom posadowienia oczyszczalni może zostać podniesiony.
Zbiornik jest wykonany z polietylenu PEHD w metodzie rotomoldingu w piecu z wysoką temperaturą. Do wewnątrz zbiornika wprowadza się kolanko wlotowe w uszczelce wargowej i montuje instalacje tłoczną z pompą.